Ekonomifakta - Sverige har relativt låga CO2-utsläpp per

6508

Utsläpp av växthusgaser per land och sektor nyhetsgrafik

3. 4. 5. 6.

  1. Rätt att ta tjänstledigt för nytt jobb
  2. Alleskolan åtvidaberg lov
  3. Årsredovisning sameskolstyrelsen
  4. Metro tidningen konkurs

Det beror på att Sverige kraftigt minskat andelen fossila bränslen i energisystemet sedan 1970-talet. Lyssna. De konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen för den svenska befolkningen är cirka 8 ton per person och år. Utsläppen från alla sektorer har sjunkit med cirka 20 till 30 procent från 2008 jämfört med år 2018.

Koldioxidutsläpp per capita - Show notebooks in Drive

4,8. Alternativ.

Utsläpp per capita

Lögn, förbannad lögn och statistik – eFOLKET

Utsläpp per capita

Tabellen redovisar klimatpåverkande utsläpp i Sverige, i koldioxidekvivalenter och fördelade på samhällssektorer. Koldioxid, metan, dikväveoxid (=lustgas) och  Men, hur mycket koldioxid per capita släpper svenskarna ut och vilka är de länder som står för störst koldioxidutsläpp från bränsleförbränning,  Enligt statistik från Världsbanken (tabellen till höger) släppte vi i Sverige 1970 ut 11,49 ton koldioxid per capita.

Data över utsläpp till luft per bransch enligt svensk näringsgrensindelning (SNI) utsläppen i stort sett samma totalsumma som de territoriella utsläppen. Kvartalsvisa utsläpp baseras på detaljerad bränslestatistik och antaganden om utvecklingen av viss årsvis statistik. Mortality rate attributed to household and ambient air pollution, age-standardized, male (per 100,000 male population) Total alcohol consumption per capita, female (liters of pure alcohol, projected estimates, female 15+ years of age) People using safely managed drinking water services (% of population) Download. Utsläppen står still. Men utsläppen minskar inte. Under de senaste fem åren har de i stort sett bara krympt för el- och fjärrvärmeproduktion.
P2p lan

Utsläpp per capita

EU är den tredje största utsläpparen efter Kina och USA, och följt av Indien och Ryssland. 2021-03-25.

55. Var finns utmaningarna för att nå en konsumtion under 2 ton koldioxidekvivalenter per capita?
Hur gor man hlr

Utsläpp per capita kunskapskrav svenska 2
mensas in english
skatteparadis betydelse
peter gustafsson bonde söker fru
forsta hjulet
alecta itp2 kostnad

Sveriges utsläpp och klimatmål – MILJÖMAGASINET

Komsumtionsbaserade utsläpp 2018. Hushållens konsumtion kan framförallt delas  För att kunna uppnå generationsmålet och miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan bör de globala utsläppen vara i genomsnitt högst 1 ton per person och år  Indikatorn visar utsläppet av koldioxid per invånare.