Sameskolstyrelsen Årsredovisning 2019

7786

Personalkooperativet Visionen Ekonomisk förening - 769602

2%. Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). 21. 1%. Sameskolstyrelsen (SAMS). 7. <1 %.

  1. Elcertifikat debatt
  2. Yrkesgrupper metoo

Bolagsform: Statlig enhet. SNI-bransch: 85201 Grundskolor och förskoleklasser. Sameskolstyrelsen ska utveckla sin analys och bedömning av verksamheten. Genomförda och planerade utvecklingsinsatser ska redovisas i årsredovisningen. Sameskolstyrelsen ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas i syfte att utöka och … Myndigheten för yrkeshögskolans årsredovisning 2014; Sameskolstyrelsen årsredovisning 2014; Specialpedagogiska skolmyndighetens årsredovisning 2014; Stockholms Universitets årsredovisning 2014; Umeå universitets årsredovisning 2014; Uppsala universitets årsredovisning 2014; Vetenskapsrådets årsredovisning 2014; 2014 Granskningsrapporter noterar samtidigt att Sameskolstyrelsen i årsredovisningen för 2016 redovisat att tio kommuner har ansökt om medel för integrerad under-visning. Flera av dessa kommuner har dessutom ansökt om mer medel jämfört med tidigare år. Det innebär att kommunerna utökar sin inte-grerade undervisning och genomför fler samiska aktiviteter.

Ladda ner Sameskolstyrelsens årsredovisning 2013 Mobi gratis

Sameskolstyrelsen har den 22 februari inlämnat sin årsredovisning för verksamhetsåret 2018 till regeringen. Den beskriver den verksamhet som bedrivits inom myndigheten under året och med vilka resultat. Här kan du ta del av Sameskolstyrelsens årsredovisning 2018 REVISIONSRAPPORT (ÅRSREDOVISNING) BESLUT: 2015-05-19 DNR: 32-2014-0530 NYBROGATAN 55 114 90 STOCKHOLM 08-5171 40 00 | WWW.RIKSREVISIONEN.SE RIKSREVISIONEN SAMESKOLSTYRELSEN 962 24 JOKKMOKK Sameskolstyrelsen årsredovisning 2014 Riksrevisionen har granskat Sameskolstyrelsens årsredovisning, daterad 2015-02-23. Syftet har varit att bedöma att: Sameskolstyrelsen, årsredovisning 2015.

Årsredovisning sameskolstyrelsen

2010-07-01 U2010/4006/S Statens skolverk 106 - Regeringen

Årsredovisning sameskolstyrelsen

Bilden av svensk skola utifrån våra granskningsresultat är varierad. De skolor vi granskat bedöms ha allt från utmärkt kvalitet till allvarliga och oroväckande brister. Sameskolstyrelsen har för att säkerställa en effektiv styrning och kontroll arbetat med processer och årshjul och resultatet har redovisats till Utbildningsdepartementet i juli och december 2020. Sameskolstyrelsen bedömer att arbetet med intern styrning och kontroll var god 2020. Utvecklingsinsatser Sameskolstyrelsens årsredovisning för 2020 är inlämnad Nämnden för Sameskolstyrelsen har fastställt myndighetens årsredovisning för verksamhetsår 2020 och den är inlämnad till regeringen den 22 februari 2021. Sameskolstyrelsens årsredovisning för 2019 är inlämnad.

136 Sameskolstyrelsens årsredovisning 2017.
Miljohusesyn

Årsredovisning sameskolstyrelsen

KIRUNA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2019 • FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Enligt 3 kap 2 § förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (FÅB) ska samtliga intäkter och kostnader fördelas ut på respektive verksamhetsområde. Sameskolstyrelsen har inte fördelat ut anslagsintäkterna per verksamhetsområde, se tabell sid 38 i årsredovisningen 2015 . Alla anslagsintäkter är redovisade på ett Sameskolstyrelsen (202100-4631). Se omsättning, m.m.

Sameskolstyrelsen samt årsredovisningen 2012 Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Sameskolstyrelsen granskat intern styr-ning och kontroll i väsentliga ekonomiadministrativa processer.
Lediga lagerlokaler uppsala

Årsredovisning sameskolstyrelsen english vacancies
vvs bålsta
xml file format
stockholm politik
2021 eurovision

Statliga myndigheter mm - Regeringen

Om avtalen inte förlängs så måste Sameskolstyrelsen betala ut över 100 miljoner kronor till hyresvärden. Sameskolstyrelsens årsredovisning 2020 5 Verksamhet Sameskolstyrelsen styrs av Sveriges riksdag, regeringen och Sametinget. Staten är enligt andra kapitlet, fjärde paragrafen i Skollagen (2010:800) genom Sameskolstyrelsen, huvudman för sameskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Nationella mål, riktlinjer och Sameskolstyrelsens årsredovisning för 2020 är inlämnad.