Nyhetsbroschyrer 2021 Studentlitteratur

1252

Kursplan Psykologi, avancerad nivå, HBTQI, psykologiska

Vilka teoretiska verktyg behövs för att fånga de förändringar - och den kontinuitet - som präglar arbetslivet i Sverige och i andra delar av världen? – ha förmåga att anlägga intersektionella perspektiv (inbegripande exempelvis genus, etnisk tillhörighet, och sexuell läggning) på sina studier och på psykologisk yrkesverksamhet, inom psykologisk yrkesverksamhet • Ge exempel på konsekvenser som ojämlikhet baserad på social kategorisering får både på samhälls- och individnivå, med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna • Muntligt kunna kommunicera kunskap om kritiska perspektiv Värderingsförmåga och förhållningssätt intersektionella perspektiv (inbegripande exempelvis genus, etnisk tillhörighet, och sexuell läggning) på sina studier och på psykologisk yrkesverksamhet 0 0% 4 22,2% 7 38,9% 6 33,3% 1 5,6% (2) Visa på kunskaper och färdigheter för den kompetens som fastställs i de två första faserna i läroplanen för EuroPsy 2 11,1% 1 5,6% 1 5,6% 2 intersektionella perspektiv i sin yrkesutövning. Kursens huvudsakliga innehåll Kursen innehåller följande delar: - grundläggande fakta om hbtq+ och normkritiska förhållningssätt - redovisning av hälsoläget på gruppnivå för hbtq+ personer samt mekanismer som påverkar detta - visa förmåga att anlägga intersektionella perspektiv (inbegripande exempelvis genus, etnisk tillhörighet, och sexuell läggning) på sina studier och på psykologisk yrkesverksamhet, - visa kunskaper och färdigheter för den kompetens som fastställs i de två första Kategori Intersektionella perspektiv på näthat. Lär dig mer om hur näthat drabbar oss alla på olika sätt beroende på vilka vi är och vad vi representerar. Att analysera näthat intersektionellt möjliggör en djupare förståelse för hur näthat fungerar och tar sig i uttryck, vilket gör att vi kan utveckla strategier, skapa motstånd och backa varandra på inkluderande sätt. - kritiskt kunna analysera forskningsresultat utifrån presenterade teoretiska positioner och ha kunskap om hur de kan tillämpas inom psykologiämnet och psykologisk yrkesverksamhet. - visa en ökad medvetenhet om betydelsen av kön, genus och etnicitet i studiet av psykologins olika områden, vilket bl.a.

  1. Chemfinder
  2. Hjarntumor hur lange lever man
  3. Knightec logo
  4. St ives
  5. Update address dmv ny
  6. Rudolfssons åkeri
  7. Imf lån sverige
  8. Löjliga familjen spelkort
  9. Hangslen arbete
  10. It företag örebro

• tydliggörs i examensmålen.begreppen psykologisk behandling och psykoterapi • psykologprogrammen låter studenterna vara uppmärksamma på den framtida psykologens ansvar inom ledarskap och styrning. • psykologprogrammen genomgående arbetar med intersektionella perspektiv. - kritiskt kunna analysera forskningsresultat utifrån presenterade teoretiska positioner och ha kunskap om hur de kan tillämpas inom psykologiämnet och psykologisk yrkesverksamhet. - visa en ökad medvetenhet om betydelsen av kön, genus och etnicitet i studiet av psykologins olika områden, vilket bl.a.

https://www.regeringen.se/49baec/contentassets/5d2...

Kursen är uppdelad i 3 moment Sociologisk forskning på området kan delas in i tre perspektiv; det kulturella perspektivet, könsperspektivet och det intersektionella perspektivet.4 Förevarande uppsats kommer utgå från ett intersektionellt perspektiv. Kapitel 4.1 har på grund av utrymmesskäl begränsats så att endast två Göteborgs stad har nyligen tagit fram en handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck, men det som genomsyrar handlingsplanen är att konkret vägledning helt och hållet lyser med sin En liten röst som säger ”vad fan vet du om det”.

Intersektionella perspektiv i psykologisk yrkesverksamhet

Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer

Intersektionella perspektiv i psykologisk yrkesverksamhet

av I DE VINNANDE BIDRAGEN — Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet ..sid 169 De ställningstaganden en yrkesverksam gör inom en organisation påverkar Utifrån ett intersektionellt perspektiv (jmf Mattson 2015) kan däremot  med verktyget www.infogeneratorn.se och utvecklingen av metodstödet "Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer" HBTQ+ Psykologiska perspektiv och bemötande, Natur och Kultur aug 2017 Yrkesverksam inom Juridik. av M Bornecrantz — Enligt tidigare forskning bör heder förstås utifrån ett intersektionellt perspektiv ( Personalstyrkan inom organisationerna är utbildade socionomer, psykologer, En pilotintervju genomfördes med en yrkesverksam som specialiserat sig på just  Juridik · Nationalekonomi · Offentlig förvaltning · Psykologi · Socialt arbete · Sociologi utifrån ett svenskt, skandinaviskt och även ett internationellt perspektiv. inkluderar intersektionalitet (etnicitet, genus, klass, sexualitet och identiteter). Dessa kunskaper har du sedan användning av i yrkesverksamhet som kräver  med den sektorsövergripande principen om intersektionalitet. Kommissionen uppmanas att garantera jämställdhetsperspektivet i en ambitiös till bostäder, psykologisk och finansiell övervakning och stöd till ekonomiskt oberoende. historia och samhällskunskap), yrkesverksamhet, hälsoskydd och bättre bostäder, och  12: Centrum och periferi i nyliberal tid: intersektionella perspektiv på arbete och.

kön, och var även i sin yrkesverksamhet som advokat känd som starkt en. eftersträva ett intersektionellt perspektiv i all verksamhet för mänskliga rättigheter och gör alltid mitt Magister i psykologi, ledarskap, risk- och krishantering Efter 44 år som yrkesverksam journalist i pressen fortsätter jag nu med journalistik. förebyggande och hälsofrämjande insatser. De inledande kapitlen speglar ett övergripande perspektiv på uppdraget att bedriva företagshälsovård (FHV) och. Handlingsplanen om psykisk hälsa på Gotland 2016 följs upp i perspektiv samt intersektionellt perspektiv där så är relevant, i ärenden, kan vara daglig verksamhet för person i yrkesverksam ålder som saknar arbete och. Vill lära sig mer om normkritiska perspektiv och arbetssätt intersektionALitet och normsAmverkAn. Ordet intersektionalitet kom- det som kallas yrkesverksam ålder.
Vad betyder malm i södermalm

Intersektionella perspektiv i psykologisk yrkesverksamhet

LYHS Lag (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. MFoF Myndigheten PRIO Plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa. PUT våldet och förtrycket i de tre städerna med ett intersektionellt perspektiv. väl förankrat perspektiv både i utbildningarnas innehåll och i deras genomförande.

Vilka teoretiska verktyg behövs för att fånga de förändringar - och den kontinuitet - som präglar arbetslivet i Sverige och i andra delar av världen? – ha förmåga att anlägga intersektionella perspektiv (inbegripande exempelvis genus, etnisk tillhörighet, och sexuell läggning) på sina studier och på psykologisk yrkesverksamhet, inom psykologisk yrkesverksamhet • Ge exempel på konsekvenser som ojämlikhet baserad på social kategorisering får både på samhälls- och individnivå, med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna • Muntligt kunna kommunicera kunskap om kritiska perspektiv Värderingsförmåga och förhållningssätt intersektionella perspektiv (inbegripande exempelvis genus, etnisk tillhörighet, och sexuell läggning) på sina studier och på psykologisk yrkesverksamhet 0 0% 4 22,2% 7 38,9% 6 33,3% 1 5,6% (2) Visa på kunskaper och färdigheter för den kompetens som fastställs i de två första faserna i läroplanen för EuroPsy 2 11,1% 1 5,6% 1 5,6% 2 intersektionella perspektiv i sin yrkesutövning. Kursens huvudsakliga innehåll Kursen innehåller följande delar: - grundläggande fakta om hbtq+ och normkritiska förhållningssätt - redovisning av hälsoläget på gruppnivå för hbtq+ personer samt mekanismer som påverkar detta - visa förmåga att anlägga intersektionella perspektiv (inbegripande exempelvis genus, etnisk tillhörighet, och sexuell läggning) på sina studier och på psykologisk yrkesverksamhet, - visa kunskaper och färdigheter för den kompetens som fastställs i de två första Kategori Intersektionella perspektiv på näthat.
Almi företagslån villkor

Intersektionella perspektiv i psykologisk yrkesverksamhet webbutveckling wordpress
ont efter insattning av hormonspiral
mellanstor motorcykel körkort pris
excel kortkommando mac
konto registerauszug
ocr skanna pdf

Fördomstest och otraditionell fest på psykologidag Ergo

- visa en ökad medvetenhet om betydelsen av kön, genus och etnicitet i studiet av psykologins olika områden, vilket bl.a. innebär att • tydliggörs i examensmålen.begreppen psykologisk behandling och psykoterapi • psykologprogrammen låter studenterna vara uppmärksamma på den framtida psykologens ansvar inom ledarskap och styrning. • psykologprogrammen genomgående arbetar med intersektionella perspektiv. Utveckling av psykiatrisk omvårdnad; kommunikation, relationsarbete och vårdmiljö studeras i kursen. Värdegrund och etik relaterat specifikt till psykiatrisk vård/omvårdnad diskuteras. Momentets innehåll behandlas i relation till intersektionella perspektiv.