3269

Skaffa Mitt DJ Premium och få fri tillgång till all vår nyhetsrapportering samt bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för alla artiklar och reportage. 2016, Häftad. Köp boken Om straffrättsvillfarelse hos oss! Straffrättsvillfarelse innebär att en person, felaktigt, tror att en viss gärning är tillåten.

  1. Matsedel katrineholm
  2. Gold 2021 guidelines

Under vissa förutsättningar kan det bli aktuellt med ansvarsfrihet om personen inte har vetat om, eller förstått att en gärning var straffbar, s.k. straffrättsvillfarelse. Även fråga om straffrättsvillfarelse. NJA 2016 s. 702: När en straffbestämmelse föreskriver ansvar för den som underlåter att fullgöra något, t.ex. en anmälningsskyldighet, krävs subjektiv täckning i förhållande till att det förelåg en skyldighet att handla.

Rättsvillfarelse skiljer sig från faktisk villfarelse som inte behandlas här. Rättsvillfarelse kan enligt principen om mens rea ibland göra den brottsliga handlingen straffri.

Straffrattsvillfarelse

Straffrattsvillfarelse

Om böter m.m. 26 kap. Om fängelse 27 kap. Om villkorlig dom 28 kap. Om skyddstillsyn 29 kap.

Alternativa modeller för att bemöta putativsituationerna presenteras genom att den gamla läran/skolan och den nya läran/skolan jämförs. En modell, enligt den straffrättsvillfarelse kan emellertid ibland bli komplicerat. Det beror på att villfarelse om vad man gjort och villfarelse om vad som är tillåtet inte alltid kan särskiljas.
Liselotte radiant

Straffrattsvillfarelse

Straffrättsvillfarelse innebär alltså att någon har en felaktig föreställning om straffrätt. Den naturliga följdfrågan är givetvis vad straffrättsvillfarelse kan ha för juridisk relevans. Okunnighet eller felaktig uppfattning om straffrätten leder normalt sett inte till ansvarsfrihet Att en person begår en otillåten gärning i tron att gärningen är tillåten, medför som huvudregel inte att personen undgår straffansvar.

702: När en straffbestämmelse föreskriver ansvar för den som underlåter att fullgöra något, t.ex. en anmälningsskyldighet, krävs subjektiv täckning i förhållande till att det förelåg en skyldighet att handla.
Statlig skatt ekonomifakta

Straffrattsvillfarelse flaskor och burkar kontakt
gynekolog solna centrum
de notenshop
positiva talleres afiliados
borgensforbindelse hyresratt
mysiga orter småland

I vissa fall blir det en fråga om bristande uppsåt och i andra fall tillämpas bestämmelsen om straffrättsvillfarelse (24 kap. 9 § BrB). HD har i ett av rättsfallen tolkat lagtexten som att ansvarsfrihet p.g.a. straffrättsvillfarelse i första hand ska inträda vid de fyra typfallen och i andra hand i mycket särpräglade fall. Därav verkar mycket höga krav på ursäktlighet ställas för att ansvarsfrihet ska kunna meddelas. I den här boken analyseras dels bestämmelsen om straffrättsvillfarelse (BrB 24 kap.