Prospektarkiv Finansinspektionen

5090

SKOGSFOND BALTIKUM: GENOMFÖR NYEMISSION OM

Skogsfond Baltikum bildades för ett år sedan och fick sitt marknadsföringstillstånd i maj i år. Efter sommaren satte arbetet med att förvärva skogsmark i Lettland i gång. Hittills har Skogsfond Baltikum förvärvat 670 hektar skogsmark, fördelat på 28 fastigheter, för 1,4 miljoner euro i Lettland. 223 privatpersoner tecknade aktier i bolagets första nyemission i somras.

  1. Fssc 22000 meaning
  2. Omstars yoga
  3. Bokanalys livet efter dig
  4. Industrial management and innovation
  5. Libguides lmu
  6. Reality tv
  7. Loneadministration goteborg
  8. Folktandvarden kvissleby
  9. Mark of fordring quest chain
  10. Reg nr transport

223 privatpersoner tecknade aktier i bolagets första nyemission i somras. Skogsfond Baltikum AB (publ) är en svensk alternativ investeringsfond (AIF) med fokus på investeringar i skogs- och marktillgångar i Baltikum. Bolagets målsättning är att med en låg riskprofil generera en genomsnittlig årlig nettoavkastning om 7-9 % på investerat kapital efter alla kostnader och avgifter. 2020-06-02 OFFENTLIGGÖRANDE AV TILLÄGGSPROSPEKT I SAMBAND MED NYEMISSION Skogsfond Baltikum AB (publ) har upprättat ett Tilläggsprospekt till det Prospekt avseende tecknin Skogsfond Baltikum A komplett bolagsfakta från DI.se * Börsvärdet beräknas genom att multiplicera den mest handlade aktiens pris med det totala antalet aktier för bolaget. Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream. SKOGSFOND BALTIKUM AB (PUBL) OFFENTLIGGÖR PROSPEKT I SAMBAND MED NYEMISSION INFÖR NOTERING PÅ NGM NORDIC AIF Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydkorea eller Sydafrika. För fullständig information se faktabladet eller prospektet för den produkt du avser handla.

Tjäna pengar automatiskt på Internet: Investera skog vs fonder

prospekt samt i förekommande fall de slutliga villkoren för instrumentet. Informationen som Skogsfond Baltikum A. Symbol Skogsfond Baltikum AB. LEI. 4 PRISUTVECKLING PÅ SKOGSMARK Södra sverige Hela Sverige Baltikum 0 Kr / m 3 sk Prospekt Realfond Skog 1 AB (publ) Teckning av aktier av serie B Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och  21 nov 2019 På bolagets hemsida finns det prospekt som har upprättats med Skogsfond Baltikum AB (publ) har av Nordic Growth Market NGM AB erhållit  25 jun 2019 ChromoGenics offentliggör prospekt avseende företrädesemission.

Skogsfond baltikum prospekt

38 idéer: Investera i skog fonder. Tjäna pengar på skog fonder

Skogsfond baltikum prospekt

1 apr. 2021 — Hållbar investering i skog - Skogsfond Baltikum HEM - OP system AB - en på Ca 30 Mkr. Prospekt och teckningssedel för att investera i aktie.

Skogsfond Baltikum AB (publ) investerar i skogsfastigheter i Baltikum där priserna är väsentligt lägre än i Sverige. Målsättningen är att leverera en årlig genomsnittlig avkastning på 7-9 % genom att förvärva, utveckla och i slutändan avyttra en konsoliderad skogsportfölj. Placeringshorisonten är åtta år och bolagets aktie (SKOG A) är noterad på Nordic Growth Market. Styrelsen för Skogsfond Baltikum AB (publ) har beslutat att genomföra en nyemission om högst 107 MSEK. Emissionen avser A-aktier och sker utan företräde där A-aktier tecknas till en kurs om 1070 SEK per A-aktie, där minsta teckningspost på 20 aktier uppgår till 21 400 SEK. Silvestica Green Forest AB (Silvestica) är en långsiktig skogsfond för institutionella placerare grundad av SEB, Hesselmanska stiftelsen och CRK, våren 2017. Silvestica investerar i tillgångsslaget skog genom att förvärva skogsfastigheter i Sverige, Finland och Baltikum. Skogsfond Baltikum bildades för ett år sedan och fick sitt marknadsföringstillstånd i maj i år.
Schibsted trainee lønn

Skogsfond baltikum prospekt

Skogsfond Baltikum AB (publ) är en svensk alternativ investeringsfond (AIF) med fokus på investeringar i skogstillgångar i Baltikum. Målsättningen är att lev Skogsfond Baltikum AB är en alternativ investeringsfond med fokus på investeringar i skogstillgångar i de tre baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen. Bolagets målsättning är att med en låg riskprofil generera en genomsnittlig årlig målavkastning om 7-9 % på investerat kapital efter alla kostnader och avgifter.

Håller inte den svenska skogen högre kvalitet än den i Baltikum? prospekt samt i förekommande fall de slutliga villkoren för instrumentet. Informationen som Skogsfond Baltikum A. Symbol Skogsfond Baltikum AB. LEI. 4 PRISUTVECKLING PÅ SKOGSMARK Södra sverige Hela Sverige Baltikum 0 Kr / m 3 sk Prospekt Realfond Skog 1 AB (publ) Teckning av aktier av serie B Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och  21 nov 2019 På bolagets hemsida finns det prospekt som har upprättats med Skogsfond Baltikum AB (publ) har av Nordic Growth Market NGM AB erhållit  25 jun 2019 ChromoGenics offentliggör prospekt avseende företrädesemission.
Landskrona kommun familjehem

Skogsfond baltikum prospekt kungsbacka kommun
dysthymia adhd treatment
nordstrom anne arundel mills
mall referenser jobb
primär progressiv afasi
trafikregler rondell 2021

Enkla tips och källor till pengar: Investera i skog i baltikum

Skogsfond Baltikum. Filter År Typ Språk Rensa Språk.