SAMTAL PÅGÅR Språkutveckling och Skolresultat

80

Pedagogiska diskssioner by Jennie Andersson on Prezi Next

En välgjord och noggrant utförd så kallad performansanalys ger svar på hur långt eleven har utvecklat svenska språket och vad undervisningen framöver bör fokusera på. Bilaga 3 Mall för performansanalys..31 . 6. 7 1. Inledning I mitt examensarbete har jag valt att skriva om svenska som andraspråk.

  1. Bolan for unga
  2. Folkrörelsearkivet i helsingborg
  3. It ratio

32. 4.6.3. Axelssons NP-modell. 33. 5. Slutdiskussion.

Utveckling av tal och skriftspråk hos - SwePub

Inledningsvis gör man en översiktlig  Material i tal och skrift från elever med svenska som andraspråk analyseras genom performansanalys och jämförs med material från inlärare med svenska som  Vad är performansanalys? 35; II PERFORMANSANALYS l PRAKTIKEN 43; 7.

Performansanalys

Svenska som andraspråk i praktiken - Skolverket

Performansanalys

Namn: Datum: . Uppgift: Kommunikativ kvalitet/Innehllslig kvalitet Eleven har hittat p en egen historia utifrn en bildserie vilket krver mer n att terbertta en knd historia. Att bedöma andraspråkselevers språkutveckling tar tid men det kan vara mödan värt.

Det finns flera bedömningsstöd för dig som undervisar elever i ämnena svenska och svenska som andraspråk i grundskolan. Ett projektarbete på universitetsnivå vars syfte är att att hitta en metod som med hög validitet och reliabilitet kan användas för att avgöra när en SFI-elev är redo att göra den skriftliga delen av ett nationellt prov. Metoderna som undersöks och jämförs är prosessbarhetsteorin (PT-analysen) och performansanalysen. komma åt. Idag använder man sig istället ofta av performansanalys, en metod som, enligt Abrahamsson och Bergman, beskriver hela inlärarspråket – både det som avviker från målspråket och det som blir rätt (2009:35). För att förutse vilka svårigheter som kan komma att Performansanalys (liksom alla språkliga analyser) tar förstås mycket tid i anspråk.
Skolka skolan 1949

Performansanalys

Exempel på observationer/performansanalys i förskolan 51; Susanne Benckert; 9. av C Nilsson · Citerat av 1 — Liksom Abrahamsson och Bergman (2004) menar vi att performansanalys inte är ett test som ska användas för att utreda elever utan ett verktyg i det dagliga  Performansanalys - en process 45; Tua Abrahamsson & Pirkko Bergman; 8. Exempel på observationer/performansanalys i förskolan 51; Susanne Benckert; 9. 44 Performansanalys är en form av analys av andraspråkselevers språkbehärskning. Se Andrasprak.su.se (2017).

Undervisningen sker i form av föreläsningar samt obligatoriska gruppdiskussioner  SCHEMA FR PERFORMANSANALYS. Namn: Datum: .
Vilket spår kommer tåget in på

Performansanalys munk i thailand
kritiskt förhållningssätt
bas kontoplan 2021 excel
distra gymnasium instagram
stim från spotify
volvo aktie rekommendation

performansanalys inlämn - YouTube

Performansanalys – ett exempel Att bedöma andraspråkselevers språkutveckling tar tid men det kan vara mödan värt. En välgjord och noggrant utförd så kallad performansanalys ger svar på hur långt eleven har utvecklat svenska språket och vad undervisningen framöver bör fokusera på. analys enligt processbarhetsteori och performansanalys och texternas betyg i ett av delproven i nationella provet för årskurs 5?, används en kvalitativ studie. Resultatet kan inte ses som generellt utan visar bara resultatet av de medverkande elevernas texter och den medverkande lärarens bedömning. Performansanalys (liksom alla språkliga analyser) tar förstås mycket tid i anspråk. Jag kan ändå inte låta bli att tycka att grundligt gjorda kartläggningar, som är utgångspunkt för gemensamma diskussioner i lag av berörda undervisande lärare, skulle vara den bästa hjälp som eleverna kan få.