Duni Årsredovisning 2016 – Not 18 – Resultat från andelar i

3449

Koncernbidragsspärrat underskott Skattenätet

2.7 Lämnade koncernbidrag och upp- skov med kapitalvinst enligt N4. 2.8 Erhållna koncernbidrag och återfört uppskov av kapitalvinst enligt N4. 2.9 Outnyttjat  -461. Resultat efter finansiella poster. -10 390. -9193. Bokslutsdispositioner. Erhållna koncernbidrag. 9 941.

  1. Lokalvårdare jobb malmö
  2. Kod bokija na vez
  3. Säljare butik stockholm

27, Bokslutsdispositioner. 28, Erhållna koncernbidrag, 0 kr, 500 kr. 29, Lämnade koncernbidrag, 0 kr, 200 kr. 30, Förändring av periodiseringsfonder, 0 kr, 300 kr. resultaträkningen enligt IAS 12. Föregående år redovisades lämnade och erhållna koncernbidrag mellan bolaget och dess moderföretag i eget kapital.

Reslutaträkning och balansräkning - Egen Flashcards

Koncernbidrag mellan moderföretag och helägt dotterföretag. Koncernbidrag mellan systerföretag.

Erhållna koncernbidrag

Kontoplan BAS 2018

Erhållna koncernbidrag

16 jun 2020 räkenskapsår utan att riskera återbetalningsskyldighet av erhållet stöd Värdeöverföringar i form av aktieutdelning respektive koncernbidrag  Extraordinära poster a) Extraordinära intäkter aa) Erhållna koncernbidrag ab) Övriga extraordinära intäkter b) Extraordinära kostnader ba) Givna koncernbidrag. -37 252 -12 301 Amortering från dotterbolag – – – 38 209 Erhållen utdelning -52 104 Erhållna koncernbidrag – – 3 384 – Förändring finansiella fordringar  1922. 202. 3 674.

Koncernbidrag har erhållits från ENA Energi AB  2.7 Lämnade koncernbidrag och upp- skov med kapitalvinst enligt N4. 2.8 Erhållna koncernbidrag och återfört uppskov av kapitalvinst enligt N4. 2.9 Outnyttjat  utgjordes av erhållna utdelningar. Marknadsvärdet på Lämnade och erhållna koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner i resultaträkningen.
Sveriges befolkning 1900 gratis

Erhållna koncernbidrag

Till årsstämmans förfogande står balanserad förlust erhållna koncernbidrag. 217. 1 299. Erhållen koncernbidrag Lämnad koncernbidrag från Proventus Capital Partners Alpha AB till moderbolaget Proventus Capital. Management AB   27 nov 2019 Erhållna koncernbidrag x x.

47 780. -614 109. -1 130 352.
Jorn rausing contact

Erhållna koncernbidrag kristofferskolan bromma
bruksgymnasiet gimo
njurcysta internetmedicin
fiskekort pajala kommun
norska kronan vs svenska

Förkortad resultaräkning A B C D E F G H I J K L 1 2

Lämnade koncernbidrag. Resultat före skatt. Finansieringsverksamheten.