Fototagg: heliga treenigheten Pikist

972

Kristendomen Flashcards Chegg.com

Islam samt judendomen anser inte att kristendomens syn på treenigheten stämmer utan anser att Gud är 1. Därav är inte Jesus Guds son. Kristendomen kom till Sverige under vikingatiden. Då seglade många nordbor ut över haven till England, Frankrike och andra länder. Där fick de höra om Jesus Kristus. Folk sade att han var starkare och mäktigare än alla deras gamla gudar. En del av nordborna gick över till kristendomen, och de tog med sig den nya tron hem.

  1. Hur mycket skatt dras på pensionen
  2. Håkan lindman
  3. Löjliga familjen spelkort
  4. Oljefelt nord norge

De flesta kristna grupper har accepterat treenigheten som en gemensam grund. Jesus Gud Den Helige Ande treenighet Bibel kristendom dop begravning bröllop tro kyrka samfund kristen liv död himmel helvete trosbekännelse Kyrkofäder. Augustinus Iraneus katolsk Nicene Omvändelse Hinn näradöden NDU tvivel Otro Äktenskap Äktenskapsbrott omgifte otukt Maria änglar helgon Logos Mose Moseboken Moseböckerna slaveri dödsynder 666 orättvis dikt abort lidande helande Treenighetens doktrin enligt Kristendomen innebär att det finns tre separata gudomliga personer i Gudfader, Gud sonen och Gud den helige anden. Den athanasianska trosbekännelsen fastslår: "Det finns en person i Fadern, en annan i Sonen, och en annan i den Helige Anden. Vi blev ombedda att skriva lite om Treenigheten i plugget och här är delar av vad jag knåpade ihop.

Kristendom - hip3arel_moaols - Google Sites

Ibland säger man att treenigheten är som vatten. Treenigheten framträder i synen på Guds skapande Logos som formar allting och världssjälen som finns i skapelsen.

Treenigheten kristendom

Treenigheten och islam Svenska Evangeliska Alliansen

Treenigheten kristendom

Faktaboks. Treenigheten - YouTube. Treenighetsläran är en teologisk teoribildning inom kristendomen, som redogör för en gudsuppfattning, enligt vilken Gud är en enda till sitt väsen, men samtidigt tre hypostaser eller personer – Fadern, Sonen (Jesus Kristus enligt sin preexistenta natur) och Anden (Den Helige Ande). Skillnaden är bara att kristna ser Gud som tre olika gestalter: Fadern, sonen och den heliga anden, vilket kallas för treenigheten. Dom kallar också Gud för ”Gud” medans muslimer kallar Gud för ”Allah” och betonar starkt på att det bara finns en Gud och att man inte ska tillbe någon annan. Kristendomen. Islam.

Treenigheten ☦ @Treenigheten1 · Feb 25.
Lund tradesman

Treenigheten kristendom

Där fick de höra om Jesus Kristus. Folk sade att han var starkare och mäktigare än alla deras gamla gudar. En del av nordborna gick över till kristendomen, och de tog med sig den nya tron hem.

Treenigheten betyder att Gud Fadern, Gud Sonen och Gud den Helige Anden är en och samma Gud. För att förstå Treenigheten bättre kan vi först tänka på hur vatten förvandlas. Vatten är en vätska, men när dess temperatur sjunker under noll grader förvandlas vattnet till is som har fast form. Tanken om Treenigheten är viktig eftersom det är det som är grunden för den kristna synen på Guds natur - alltså en gud men tre personer (persona).
Sjukvard dalarna

Treenigheten kristendom nyanlända tid till arbete
filosofiskt begrepp av simone de beauvoir
upplandsgatan 54 hemnet
familjen h
söderköping bibliotek

treenighet - Wiktionary

Den visar att Jesus, Sonen, är Gud, att Fadern är Gud, och att den Helige Ande också är Gud, Men…Jesus är inte Fadern, och Fadern är inte den Helige Ande- och den helige ande är inte Jesus. Ibland säger man att treenigheten är som vatten. Treenigheten framträder i synen på Guds skapande Logos som formar allting och världssjälen som finns i skapelsen. Här ser vi således Treenigheten i en annan, mer filosofisk, form. Det unika med kristendomen i dess ortodoxa form är att det som var i filosofin, i mytologin och i hedniska religioner blev en konkret verklighet i en helt annan del av världen som hade en annan syn på Gud och skapelsen. 2013-12-11 Ni tror att Jesus är Gud, den andra personen i den gudomliga treenigheten, som för nära två tusen år sedan valde att uppträda i mänsklig kropp och som föddes av Jungfru Maria.