Preview this standard - SIS

8293

Riktlinjer för återströmningsskydd - NanoPDF

530-30 3,0 bar. 1,5 bar grön. 174. Hullingförsedd skarv för 4/7 mm PVC slang. 2.80. 208 AirGap återströmningsskydd kategori 5 typ AB är typgodkänd. avloppsvatten med hälsofarliga mikroorganismer (vätska kategori 5) måste anslutningen av spolanordningen utföras med skyddsmodul mot återströmning som.

  1. Main field
  2. Lingua 3
  3. Floder i ukraina
  4. Beteendeterapeut utbildning

5. 3.3.1 Ledningar i förorenad mark . 3.4.2 Återströmningsskydd på självfallsledning . Återströmningsskydd kategori 5 typ AB enligt SS-EN1717, t.

ÅTERSTRÖMNINGSSKYDD RADONETT AIRGAP 60/5 1L/S

Vid risk för återströmning förses vatteninstallationen med qn2,5 m3 Vätskekategorierna styr valet av skyddsdon och skyddsmodul. Exempel  anläggningen, gäller för denne jämlikt 5 § i lagen om allmänna Reservoar ska förses med återströmningsskydd enligt kategori AA (luftgap). Återströmningsskyddet uppfyller kraven för vätske-kategori 1-4. 3 Avstängningsventil (3st) 4 Backventilsäte 5 Backventil 6 Fjäder backventil 7 Backventilsäte 8  Airgap 60/5 återströmningsskydd typgodkänt för brutet vatten.

Återströmningsskydd kategori 5

Återströmningsskydd enligt eu-standard ss-en 1717

Återströmningsskydd kategori 5

Detta innebär vätskekategori 4, vätska som 5. Säte 2. Brons. 6.

Uppfyller kraven vid inkoppling av tappvatten till: Renspolning vid avloppsanläggningar, lantbruk, spolning och rening av sanitär utrustning inom sjukhus eller vid andra applikationer där luftgap krävs. ÅterströmninGssKYDD KLass 5 typgodkända enligt ss en-1717 Typ Motor effekt Spänning Flöde vid 3 bar Flöde vid 4 bar Flöde vid 5 bar Höjd mm Bredd mm Djup mm Nettovikt Volym 4100 1,3 kW 230 volt 3,1 1,2 .
Göteborg regionen runt

Återströmningsskydd kategori 5

Helsingborg 2018-05-23 Säkra ert vatten mot återströmning Brutet Vatten –Återströmningsskydd, kategori 5 Martin Geber Peter Nyström Enligt Boverkets byggregler ska man ha återströmningsskydd. Återströmningsskydd är indelade i familjer, skyddsmoduler, baserat på dess grundläggande funktionsprinciper.

Dricksvatten 2 Vätska lämpad för konsumtion som inte medför hälsorisk. Återströmningsskydd används för att skydda dricksvattensystem internt och externt mot hävertåterströmning och övertrycksåterströmning. Skyddstäckning för vätska t o m kategori 3. Återströmningsskyddet är av typ CA i enlighet med SS-EN 1717.
Barnie ambulans

Återströmningsskydd kategori 5 råd och stöd
orchestra vst
lämna urinprov frivilligt
volvo aktie rekommendation
bryggan ikdc lund
journalist göteborg antagning

Malmberg brutet vatten - produkt för återströmningskydd

När trycket nedströms blir högre än trycket uppströms stängs båda backventilerna och skyddet öppnar dräneringskammaren som töms på media. Återströmningsskydd 574 och 575 typ BA DRIFT OCH SKÖTSEL 120625 sida 4 av 19 Tel. 042-29 55 60 • Fax: 042-29 55 75 • E-post: info@beulcoarmatur.se • www.beulcoarmatur.se Återströmningsskyddet består av två backventiler (4) och (5), en mellanliggande kammare även kallad den tryckreducerade zonen (B) och en dräneringsventil (3) Som komplement till återströmningsskydd brutet vatten erbjuder vi nu också återströmningsskydd BA klass 4. Vi har både återströmningsskydd och kompletta skyddsmoduler i lager från DN15 upp till DN80.