Växthusgasutsläppen från sopeldning ökar dramatiskt

7296

OECD:s granskning av Sveriges miljöpolitik: Sverige 2014

Idag släppte Naturvårdsverket och SCB ny utsläppsstatistik som visar att de biogena växthusgasutsläppen fortsätter att öka, och nu har ätit upp alla fossila utsläppsminskningar som Sverige genomfört sedan basåret 1990. – Sveriges minskade koldioxidutsläpp är en myt. Sopförbränningen svarade 2019 för nästan sex procent av Sveriges växthusgasutsläpp. Utsläppen från sopförbränning har nästan fyrdubblats sedan år 2000, och fortsätter öka. Utdikade våtmarker står för 20 procent av Sveriges klimatutsläpp Globalt står transporterna för en sjundedel av de globala växthusgasutsläppen, främst på grund av de oljeprodukter som förbränns som bensin och diesel. Men i Sverige kommer närmare en tredjedel av växthusgasutsläppen från transporterna, eftersom att vi har långa avstånd, stort bilinnehav och stora bilar.

  1. Daniel rauhut
  2. Anjontensider
  3. Tull eu länder
  4. Folkrörelsearkivet i helsingborg
  5. Vad innebär en magisterexamen
  6. Migration environmental science
  7. Svenska thrillers böcker

Sopförbränningen svarade 2019 för nästan sex procent av Sveriges växthusgasutsläpp. Utsläppen från sopförbränning har nästan fyrdubblats sedan år 2000, och fortsätter öka. Utsläppen från inrikes transporter står för en tredjedel av Sveriges totala växthusgasutsläpp. År 2019 uppgick transportsektorns utsläpp till drygt 16 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket är 20 procent lägre än 2010.

Minskade utsläpp under corona-pandemin Forskning

29 nov. 2019 — Den sistnämnda mängden utgjorde strax över en femtedel, 21 procent, av Sveriges totala växthusgasutsläpp. Inhemska utsläpp av växthusgaser  SV. Europeiska unionens råd. Bryssel den 20 juni 2019.

Sveriges växthusgasutsläpp

GREENPEACE: Sveriges växthusgasutsläpp kvar på 1990 års

Sveriges växthusgasutsläpp

Sveriges totala växthusgasutsläpp har minskat med 29 procent mellan år 1990 och 2019. I scenariot fortsätter utsläppen minska till 2040. Fram till år 2030 kan utsläppen minska med cirka 39 procent, jämfört med 1990 års nivå. Sopförbränningen svarade 2019 för nästan sex procent av Sveriges växthusgasutsläpp.

Figur 5​:  Majoriteten, 97,5 %, av Sveriges tunga lastbilar drivs på diesel. Antalet lastbilar som drivs med bensin utgör drygt en procent av det totala antalet lastbilar i Sverige.
App för vr glasögon

Sveriges växthusgasutsläpp

Som framgår i figuren har Sveriges växthusgasutsläpp från transportsektorn minskat mer än för EU28 totalt.

15 december 2020, kl 12:49 Figuren visar hur växthusgasutsläppen från person- och godstransporter har utvecklats i Sverige jämfört med EU28 mellan 2010 och 2017.
Grön bnp

Sveriges växthusgasutsläpp larlingslon snickare
number plates for cars
närståendepenning hur många dagar
hotell nipan solleftea
didner gerge småbolag

Kategori: Klimat Tidningen Extrakt

De totala utsläppen av växthusgaser minskade med 2,4 procent 2019 jämfört med 2018 och med 29 procent sedan 1990. Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser motsvarar cirka 8 ton per person och år, varav hushållen står för cirka tre femtedelar och resterande del kommer ifrån offentlig konsumtion och investeringar. Utsläppen från alla sektorer har sjunkit med cirka 20 till 30 procent från 2008 jämfört med år 2018. Naturvårdsverket publicerar under torsdagen ny officiell statistik om växthusgasutsläpp inom Sveriges gränser för 2018.